یکی از جدیدترین سقف های اجرائی در ساختمان KSD میباشد. این نوع سقف ها با سرعت بالای اجرا همراه میباشند و همچنین از هزینه بالای قالب بندی که در حال حاضر دستمزد قالب بندی بالای ۱۰۰۰۰ تومان در مترمربع میباشد جلوگیری میشود.

مزایا :
نصب بدون جوشکاری و با میخ های فولادی استاندارد
۴۰ درصد سبک تر از سقفهای تیرچه بلوک و ۲۳ درصد از سقفهای کامپوزیت
تقلیل ابعاد فونداسیون و وزن اسکلت
تامین ایمنی بسیار بالا جهت کار در ارتفاع
امکان بتون ریزی در کلیه سقف ها
و بسیاری از فواید دیگر
کاهش ۳۰% درصدی هزینه ساخت وساز


مقایسه سقفهای K.S.D و تیرچه بلوک :

۱- کاهش ۵۰ درصدی حجم بتون
۲- کاهش ۸۶ درصدیمصرف میلگرد
۳- کاهش ۴۰ درصدی وزن سقف
۴- زمان اجرا در سطوح مساوی ۱۱ برابر سریعتر
۵- کاهش ۲۰ درصدی ضخامت بتون
۶- کاهش ۷۵ درصدی تیرهای فرعی
۷- حذف کلیه هزینه های قالب بندی
۸- مقاومت آنها ۲ برابر سقفهای کامپوزیت می باشد و لرزش آن نیز بسیار کمتر از آنهاست.


در این سقف فاصله بین تیرهای عرضی زیادتر از حالت کامپوزیت معمولی است و به جای قالب موقت ورقهایی ذوزنقه ای به صورت دایمی در زیر دال سقف قرارداده میشود که این ورقها نقش آرماتور حرارتی را نیز ایفا می نمایند و بههمین جهت نیازی به استفاده از آرماتور حرارتی در دال نیست.
ضوابط این سقف در مبحث دهم پس از ضوابط تیرهای کامپوزیت (البته نه به این اسم) آورده شده است.